Todays Top APMC Rates : Pune

Todays Top APMC Rates : Pune 2024

Todays Top APMC Rates : Pune

आजचे कृषी उत्पन्न बाजार समिती दर : पुणे

शेतमालजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/03/2024
आंबट चुकालोकलनग18004107
अर्वीलोकलक्विंटल18100030002000
अवाकाडो---क्विंटल36000120009000
बेबी कॉर्न---क्विंटल2400050004500
बीटलोकलक्विंटल119100020001500
कारलीलोकलक्विंटल199200035002750
दुधी भोपळालोकलक्विंटल475100020001500
वांगीलोकलक्विंटल619100030002000
ब्रोकोली---क्विंटल38200040003000
कोबीलोकलक्विंटल93380015001150
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल401100040002500
ढोबळी मिरची (पिवळी)---क्विंटल17300040003500
गाजरलोकलक्विंटल167980015001150
चवळी (पाला)लोकलनग2700454
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल36200030002500
चेरी टोमॅटो---क्विंटल1250030002750
चायना कोबी---क्विंटल1150020001750
चायनिझ लसूण---क्विंटल1100002200016000
गवारलोकलक्विंटल101400070005500
कोथिंबिरलोकलनग1509754107
काकडीलोकलक्विंटल184260016001100
कढिपत्तालोकलक्विंटल33200040003000
ढेमसेलोकलक्विंटल40150030002250
डबल बीलोकलक्विंटल5200050003500
सुरणलोकलक्विंटल24100040002500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल165070015001100
लसूणलोकलक्विंटल169660001900012500
घेवडालोकलक्विंटल382200050003500
घोसाळी (भाजी)लोकलक्विंटल37120030002100
आलेलोकलक्विंटल475350070005250
चाकवतलोकलनग8905107
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल926200050003500
मटारलोकलक्विंटल884300050004000
अंबाडी भाजीलोकलनग100465
आईसबर्ग---क्विंटल11200025002250
कांदा पातलोकलनग9250285
करडई (भाजी)लोकलनग1200475
भेडीलोकलक्विंटल429100040002500
कैरीलोकलक्विंटल132400080006000
मेथी भाजीलोकलनग80779486
पुदिनालोकलनग14500253
कांदालोकलक्विंटल2357660018001200
परवरलोकलक्विंटल3100060003500
पावटा (भाजी)लोकलक्विंटल24200060004000
बटाटालोकलक्विंटल7178140021001750
कोहळालोकलक्विंटल112100025001750
मुळालोकलनग109661510
राजगिरालोकलनग1220486
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल260200040003000
सॅलडलोकलक्विंटल22001000600
शेपूलोकलनग122955107
शेवगालोकलक्विंटल361200040003000
तोंडलीलोकलक्विंटल77200030002500
पडवळलोकलक्विंटल47200040003000
पालकलोकलनग16950465
भोपळालोकलक्विंटल162100020001500
रताळीलोकलक्विंटल169150030002250
टोमॅटोलोकलक्विंटल400680015001150
वाल पापडीलोकलक्विंटल17200040003000
वालवडलोकलक्विंटल93200040003000
झुचीनी---क्विंटल8150020001750
02/03/2024
बाजरीमहिकोक्विंटल413340038003600
उडीद---क्विंटल395001100010250
धने---क्विंटल390001500012000
शेंगदाणेघुंगरुक्विंटल697104001120010800
हरभरा---क्विंटल39650073006900
मूगहिरवाक्विंटल419400104009900
वाटाणा---क्विंटल40820098009000
गुळनं. १क्विंटल346372139113816
गुळनं. २क्विंटल223365137153683
मसूर---क्विंटल38700075007250
मकालालक्विंटल2260027002650
नाचणी/ नागलीलोकलक्विंटल3400045004250
तांदूळबसमतीक्विंटल446600130009800
तांदूळकोलमक्विंटल662500068005900
तांदूळमसुराक्विंटल425340036003500
ज्वारीमालदांडीक्विंटल662500057005350
गहूशरबतीक्विंटल422450054004950
01/03/2024
आंबट चुकालोकलनग11004107
सफरचंदलोकलक्विंटल2303000140008500
अर्वीलोकलक्विंटल7100020001500
आवळालोकलक्विंटल50200025002200
बेबी कॉर्न---क्विंटल2350050004250
बाजरीमहिकोक्विंटल415320037003450
केळीलोकलक्विंटल2680014001100
बीटलोकलक्विंटल181100020001500
कारलीलोकलक्विंटल80250040003250
उडीद---क्विंटल494001100010200
बोरलोकलक्विंटल33200030002500
दुधी भोपळालोकलक्विंटल200100020001500
वांगीलोकलक्विंटल349100030002000
ब्रोकोली---क्विंटल29250035003000
रामफळलोकलक्विंटल29100030002000
कोबीलोकलक्विंटल533100018001400
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल295200040003000
ढोबळी मिरची (पिवळी)---क्विंटल16300040003500
गाजरलोकलक्विंटल167680040002400
चवळी (पाला)लोकलनग3900465
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल19200030002500
चिकुलोकलक्विंटल339100050003000
चायना कोबी---क्विंटल1200025002250
चायनिझ लसूण---क्विंटल290002000014500
गवारलोकलक्विंटल93400070005500
कोथिंबिरलोकलनग1244002106
धने---क्विंटल590001400011500
काकडीलोकलक्विंटल950100018001400
कढिपत्तालोकलक्विंटल45200040003000
सिताफळलोकलक्विंटल6100040002500
ढेमसेलोकलक्विंटल15200030002500
डबल बीलोकलक्विंटल5200045003250
सुरणलोकलक्विंटल11100025001750
अंजीरलोकलक्विंटल535000100007500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल39280015001150
लसूणलोकलक्विंटल140180001600012000
घेवडालोकलक्विंटल231200060004000
घोसाळी (भाजी)लोकलक्विंटल40200030002500
आलेलोकलक्विंटल329350070005250
चाकवतलोकलनग4754107
शेंगदाणेघुंगरुक्विंटल694102001100010600
हरभरा---क्विंटल41650075007000
द्राक्षलोकलक्विंटल8792000120007000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल592300050004000
मूगहिरवाक्विंटल399200102009700
वाटाणा---क्विंटल438000100009000
मटारलोकलक्विंटल724300050004000
पेरुलोकलक्विंटल412100030002000
अंबाडी भाजीलोकलनग100364
आईसबर्ग---क्विंटल9200040003000
फणसलोकलक्विंटल10100030002000
गुळनं. १क्विंटल344372539013818
गुळनं. २क्विंटल227362537153670
कांदा पातलोकलनग96434128
करडई (भाजी)लोकलनग500565
भेडीलोकलक्विंटल416140040002700
लिंबूलोकलक्विंटल32940030001700
मसूर---क्विंटल40680074007100
मकालालक्विंटल2250026002550
मका (कणीस)लोकलक्विंटल147100015001200
कैरीलोकलक्विंटल66400070005500
मेथी भाजीलोकलनग64970486
पुदिनालोकलनग16700253
मोसंबीलोकलक्विंटल312250058004200
नाचणी/ नागलीलोकलक्विंटल2400044004200
नासपतीलोकलक्विंटल12550060005700
नवलकोललोकलक्विंटल10100015001250
कांदालोकलक्विंटल1760350017001100
संत्रीलोकलक्विंटल521200070004500
पपईलोकलक्विंटल266100017001300
पावटा (भाजी)लोकलक्विंटल29300060004500
पेअर---क्विंटल7500075006200
अननसलोकलक्विंटल90100036002300
डाळींबआरक्ताक्विंटल60710002000010500
बटाटालोकलक्विंटल6861120021001650
कोहळालोकलक्विंटल4280030001900
मुळालोकलनग120061510
राजगिरालोकलनग350586
तांदूळबसमतीक्विंटल426500130009750
तांदूळकोलमक्विंटल665500070006000
तांदूळमसुराक्विंटल426330035003400
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल154200040003000
सॅलडलोकलक्विंटल12001000600
शहाळेलोकलक्विंटल14803001100700
शेपूलोकलनग13000586
शेवगालोकलक्विंटल256200040003000
तोंडलीलोकलक्विंटल34200040003000
पडवळलोकलक्विंटल6200040003000
ज्वारीमालदांडीक्विंटल664500055005250
पालकलोकलनग22250486
भोपळालोकलक्विंटल279100020001500
स्ट्रॉबेरीलोकलक्विंटल19500070006000
रताळीलोकलक्विंटल46150025002000
टोमॅटोलोकलक्विंटल2290100020001500
वाल पापडीलोकलक्विंटल6200040003000
वालवडलोकलक्विंटल46200035002750
कलिंगडलोकलक्विंटल813100015001200
गहूशरबतीक्विंटल424440052004800
झुचीनी---क्विंटल8150020001750
29/02/2024
आंबट चुकालोकलनग10204107
सफरचंदलोकलक्विंटल2793000140008500
अस्टर---नग1540152018
अस्टर---क्विंटल15100001400012000
अवाकाडो---क्विंटल270001500011000
आवळालोकलक्विंटल17200030002500
बेबी कॉर्न---क्विंटल2350040003750
बाजरीमहिकोक्विंटल413320036003400
केळीलोकलक्विंटल3680014001100
बीटलोकलक्विंटल244100020001500
बिजली---क्विंटल21200030002500
कारलीलोकलक्विंटल173200035002750
उडीद---क्विंटल395001120010350
बोरलोकलक्विंटल28200030002500
दुधी भोपळालोकलक्विंटल255100020001500
वांगीलोकलक्विंटल403100030002000
ब्रोकोली---क्विंटल31250040003250
रामफळलोकलक्विंटल6100040002500
कोबीलोकलक्विंटल592100020001500
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल447200050003500
ढोबळी मिरची (पिवळी)---क्विंटल15300040003500
कार्नेशन---नग1150100140120
गाजरलोकलक्विंटल144580025001650
चाफा---नग18050111
चवळी (पाला)लोकलनग5250576
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल27200030002500
चेरी टोमॅटो---क्विंटल2250030002750
चिकुलोकलक्विंटल283100040002500
चायना कोबी---क्विंटल1200025002250
चायनिझ लसूण---क्विंटल2100001500012500
गवारलोकलक्विंटल171400080006000
कोथिंबिरलोकलनग1471403127
धने---क्विंटल590001500012000
काकडीलोकलक्विंटल279100020001500
कढिपत्तालोकलक्विंटल35200040003000
सिताफळलोकलक्विंटल1100035002200
ढेमसेलोकलक्विंटल28200030002500
डबल बीलोकलक्विंटल8300050004000
सुरणलोकलक्विंटल8100025001750
अंजीरलोकलक्विंटल385000100007500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल674100016001300
लसूणलोकलक्विंटल105870001800012500
जरबेरा---नग3140204030
घेवडालोकलक्विंटल227250060004250
घोसाळी (भाजी)लोकलक्विंटल39200030002500
आलेलोकलक्विंटल322350070005250
जिप्सि---नग780200400300
ग्लॅडीओ---नग1026108045
गोल्डन / डि.जी---नग1170205035
चाकवतलोकलनग3255107
शेंगदाणेघुंगरुक्विंटल692103001110010700
हरभरा---क्विंटल38640074006900
द्राक्षलोकलक्विंटल8202000100006000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल851300045003750
मूगहिरवाक्विंटल419200104009800
वाटाणा---क्विंटल41800098008900
मटारलोकलक्विंटल992300050004000
पेरुलोकलक्विंटल359100030002000
गुलछडी---नग1230204030
गुलछडी---क्विंटल29100001500012500
हरभरा (पेंडी)लोकलनग3000486
आईसबर्ग---क्विंटल8200025002250
फणसलोकलक्विंटल11100030002000
गुळनं. १क्विंटल342375139153815
गुळनं. २क्विंटल229361537253670
जास्वंद---नग3300111
कागडा---क्विंटल2100002000015000
कांदा पातलोकलनग112504128
करडई (भाजी)लोकलनग550475
भेडीलोकलक्विंटल454140045002950
लिंबूलोकलक्विंटल21040034001900
मसूर---क्विंटल38700075007250
लिली---नग71051510
मकालालक्विंटल2250027002600
मका (कणीस)लोकलक्विंटल66100012001100
कैरीलोकलक्विंटल54300080005500
मेथी भाजीलोकलनग497104107
पुदिनालोकलनग14900253
मोगरा---क्विंटल1400006000050000
मोसंबीलोकलक्विंटल200310058004400
नाचणी/ नागलीलोकलक्विंटल4420044004300
नवलकोललोकलक्विंटल10100015001250
कांदालोकलक्विंटल192406001800900
संत्रीलोकलक्विंटल616300060004500
पपईलोकलक्विंटल37870018001200
पावटा (भाजी)लोकलक्विंटल28300050004000
पेअर---क्विंटल24550075006500
अननसलोकलक्विंटल122100046002800
डाळींबआरक्ताक्विंटल61410002000010500
बटाटालोकलक्विंटल6162120021001650
कोहळालोकलक्विंटल68100030002000
मुळालोकलनग147061510
राजगिरालोकलनग600586
तांदूळबसमतीक्विंटल406400129009650
तांदूळकोलमक्विंटल667500069005950
तांदूळमसुराक्विंटल425320034003300
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल186200040003000
गुलाब---क्विंटल176000100008000
गुलाबलोकलनग9850102015
गुलाबनं. १नग362580150115
सॅलडलोकलक्विंटल12001000600
शहाळेलोकलक्विंटल15803001100700
शेपूलोकलनग87255107
शेवगालोकलक्विंटल265200040003000
शेवंती---नग206120140130
शेवंती---क्विंटल777000100008500
शेवंतीनं. १क्विंटल306000100008000
तोंडलीलोकलक्विंटल58200040003000
पडवळलोकलक्विंटल14200030002500
ज्वारीमालदांडीक्विंटल661500056005300
पालकलोकलनग20925475
भोपळालोकलक्विंटल83100020001500
स्ट्रॉबेरीलोकलक्विंटल12500080006500
रताळीलोकलक्विंटल28150025002000
टॅटस---नग2360204030
टोमॅटोलोकलक्विंटल2370100020001500
तुळजापुरी---क्विंटल14300060004500
वाल पापडीलोकलक्विंटल15200035002750
वालवडलोकलक्विंटल61200040003000
कलिंगडलोकलक्विंटल1185100020001500
गहूशरबतीक्विंटल421450050004750
झेंडूलोकलक्विंटल248200040003000
झुचीनी---क्विंटल7200025002250
28/02/2024
आंबट चुकालोकलनग11405107
सफरचंदलोकलक्विंटल3943000140008500
अर्वीलोकलक्विंटल7100025001750
अस्टर---नग1720152018
अस्टर---क्विंटल19100001400012000
आवळालोकलक्विंटल53200030002500
बेबी कॉर्न---क्विंटल2400050004500
बाजरीमहिकोक्विंटल410330038003550
केळीलोकलक्विंटल580016001200
बीटलोकलक्विंटल120100020001500
बिजली---क्विंटल20200030002500
कारलीलोकलक्विंटल126250035003000
उडीद---क्विंटल594001120010300
बोरलोकलक्विंटल14150030002200
दुधी भोपळालोकलक्विंटल135100020001500
वांगीलोकलक्विंटल339100030002000
ब्रोकोली---क्विंटल33300040003500
रामफळलोकलक्विंटल1100025001700
कोबीलोकलक्विंटल608100018001400
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल295200060004000
ढोबळी मिरची (पिवळी)---क्विंटल23300050004000
कार्नेशन---नग1030100150125
गाजरलोकलक्विंटल1333100020001500
चाफा---नग16000111
चवळी (पाला)लोकलनग2300475
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल18100035002250
चेरी टोमॅटो---क्विंटल1250030002750
चिकुलोकलक्विंटल251100030002000
चायना कोबी---क्विंटल2200025002250
गवारलोकलक्विंटल85400080006000
कोथिंबिरलोकलनग1242255107
धने---क्विंटल490001600012500
काकडीलोकलक्विंटल526100020001500
कढिपत्तालोकलक्विंटल46200050003500
सिताफळलोकलक्विंटल8150050003200
ढेमसेलोकलक्विंटल15200030002500
डबल बीलोकलक्विंटल9200050003500
सुरणलोकलक्विंटल9100025001750
अंजीरलोकलक्विंटल315000100007500
फ्लॉवरलोकलक्विंटल1134100020001500
लसूणलोकलक्विंटल1449100001900014500
जरबेरा---नग2890203025
घेवडालोकलक्विंटल182200060004000
घोसाळी (भाजी)लोकलक्विंटल24200035002750
आलेलोकलक्विंटल444300070005000
जिप्सि---नग610200400300
ग्लॅडीओ---नग1190108045
गोल्डन / डि.जी---नग1390205035
शेंगदाणेघुंगरुक्विंटल697102001100010600
हरभरा---क्विंटल40650074006950
द्राक्षलोकलक्विंटल7602000110006500
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल742300050004000
मूगहिरवाक्विंटल399300105009900
वाटाणा---क्विंटल39800096008800
मटारलोकलक्विंटल679300050004000
पेरुलोकलक्विंटल279100030002000
गुलछडी---नग1430203025
गुलछडी---क्विंटल30150002000017500
हरभरा (पेंडी)लोकलनग3000586
आईसबर्ग---क्विंटल6200025002250
फणसलोकलक्विंटल12100030002000
गुळनं. १क्विंटल339371539013808
गुळनं. २क्विंटल225362537113668
जास्वंद---नग3700111
कागडा---क्विंटल2200004000030000
कांदा पातलोकलनग81304107
करडई (भाजी)लोकलनग700465
भेडीलोकलक्विंटल500160060003800
लिंबूलोकलक्विंटल17340034001900
मसूर---क्विंटल40700074007200
लिली---नग780102015
मकालालक्विंटल4250026002550
मका (कणीस)लोकलक्विंटल105100012001100
कैरीलोकलक्विंटल75400080006000
मेथी भाजीलोकलनग81025586
पुदिनालोकलनग19850253
मोगरा---क्विंटल1400007000055000
मोसंबीलोकलक्विंटल327250058004100
नाचणी/ नागलीलोकलक्विंटल4420045004350
नासपतीलोकलक्विंटल16550065006000
कांदालोकलक्विंटल2311750019001200
संत्रीलोकलक्विंटल465200050003500
पपईलोकलक्विंटल24370018001200
पावटा (भाजी)लोकलक्विंटल12300050004000
पेअर---क्विंटल13450070005700
अननसलोकलक्विंटल150100040002500
डाळींबआरक्ताक्विंटल42415002000010700
बटाटालोकलक्विंटल6887120021001650
कोहळालोकलक्विंटल7180025001650
मुळालोकलनग235751510
राजगिरालोकलनग850586
तांदूळबसमतीक्विंटल376500127009600
तांदूळकोलमक्विंटल664500070006000
तांदूळमसुराक्विंटल427330035003400
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल68250040003250
गुलाब---क्विंटल2080001200010000
गुलाबलोकलनग10600102015
गुलाबनं. १नग3810100160130
सॅलडलोकलक्विंटल13001000650
शहाळेलोकलक्विंटल11603001000600
शेपूलोकलनग131006108
शेवगालोकलक्विंटल142200050003500
शेवंती---नग230120140130
शेवंती---क्विंटल797000100008500
शेवंतीनं. १क्विंटल3580001200010000
तोंडलीलोकलक्विंटल35200040003000
पडवळलोकलक्विंटल6200030002500
ज्वारीमालदांडीक्विंटल665480056005200
पालकलोकलनग21050475
भोपळालोकलक्विंटल181100020001500
स्ट्रॉबेरीलोकलक्विंटल14500080006500
रताळीलोकलक्विंटल112150025002000
टॅटस---नग2800204030
टोमॅटोलोकलक्विंटल2022100022001600
तुळजापुरी---क्विंटल11300060004500
वाल पापडीलोकलक्विंटल9150030002250
वालवडलोकलक्विंटल43200040003000
कलिंगडलोकलक्विंटल1172100020001500
गहूशरबतीक्विंटल419460050004800
झेंडूलोकलक्विंटल258200040003000
झुचीनी---क्विंटल4150020001750
27/02/2024
आंबट चुकालोकलनग8504107
सफरचंदलोकलक्विंटल5603000140008500
अर्वीलोकलक्विंटल4100020001500
अस्टर---नग1784202522
अस्टर---क्विंटल20100001400012000
अवाकाडो---क्विंटल4600070006500
आवळालोकलक्विंटल42200030002500
बेबी कॉर्न---क्विंटल3300040003500
बाजरीमहिकोक्विंटल412340036003500
केळीलोकलक्विंटल2180014001100
बीटलोकलक्विंटल298100020001500
बिजली---नग18200040003000
कारलीलोकलक्विंटल181200040003000
उडीद---क्विंटल492001140010300
बोरलोकलक्विंटल49200025002200
दुधी भोपळालोकलक्विंटल298100020001500
वांगीलोकलक्विंटल463150030002250
ब्रोकोली---क्विंटल27300035003250
रामफळलोकलक्विंटल15100030002000
कोबीलोकलक्विंटल665100020001500
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल273250045003500
ढोबळी मिरची (पिवळी)---क्विंटल16300040003500
कार्नेशन---नग1160100150125
गाजरलोकलक्विंटल1875100015001250
चाफा---नग17020111
चवळी (पाला)लोकलनग3600576
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल28200030002500
चेरी टोमॅटो---क्विंटल1250030002750
चिकुलोकलक्विंटल191100030002000
चायनिझ लसूण---क्विंटल1100002500017500
गवारलोकलक्विंटल82400070005500
कोथिंबिरलोकलनग1476254107
धने---क्विंटल590001500012000
काकडीलोकलक्विंटल1117100020001500
कढिपत्तालोकलक्विंटल44200040003000
सिताफळलोकलक्विंटल2100040002500
ढेमसेलोकलक्विंटल29200030002500
डबल बीलोकलक्विंटल14250040003250
सुरणलोकलक्विंटल3100040002500
अंजीरलोकलक्विंटल354000100007000
फ्लॉवरलोकलक्विंटल1190100020001500
लसूणलोकलक्विंटल1261100001800014000
जरबेरा---नग3810203025
घेवडालोकलक्विंटल309200050003500
घोसाळी (भाजी)लोकलक्विंटल44200030002500
आलेलोकलक्विंटल463350073005400
जिप्सि---नग730200400300
ग्लॅडीओ---नग1200108045
गोल्डन / डि.जी---नग1320205035
चाकवतलोकलनग7504107
हरभरा---क्विंटल39660076007100
द्राक्षलोकलक्विंटल10502000120007000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल946300045003750
मूगहिरवाक्विंटल369100103009700
वाटाणा---क्विंटल37820094008800
मटारलोकलक्विंटल1059300050004000
पेरुलोकलक्विंटल467100030002000
गुलछडी---नग1470203025
गुलछडी---क्विंटल32150002500020000
आईसबर्ग---क्विंटल19200030002500
फणसलोकलक्विंटल32100020001500
गुळनं. १क्विंटल341375139113831
गुळनं. २क्विंटल226361537253670
जास्वंद---नग3200111
कागडा---क्विंटल3200004000030000
कांदा पातलोकलनग11560486
करडई (भाजी)लोकलनग550465
भेडीलोकलक्विंटल392200060004000
लिंबूलोकलक्विंटल22440030001700
मसूर---क्विंटल38700072007100
लिली---नग874102015
मकालालक्विंटल3250027002600
मका (कणीस)लोकलक्विंटल6150015001000
कैरीलोकलक्विंटल29400070005500
मेथी भाजीलोकलनग77055486
पुदिनालोकलनग22500253
मोगरा---क्विंटल1500008000065000
मोसंबीलोकलक्विंटल477310058004400
नाचणी/ नागलीलोकलक्विंटल3420045004350
नवलकोललोकलक्विंटल10100015001250
कांदालोकलक्विंटल2626470021001400
संत्रीलोकलक्विंटल727250060004200
पपईलोकलक्विंटल74570018001200
पावटा (भाजी)लोकलक्विंटल19300050004000
पेअर---क्विंटल17600080007000
प्लमलोकलक्विंटल35000130009000
डाळींबआरक्ताक्विंटल43815002000010700
बटाटालोकलक्विंटल9666140021001700
कोहळालोकलक्विंटल5380030001900
मुळालोकलनग174581511
राजगिरालोकलनग400465
तांदूळबसमतीक्विंटल356400129009650
तांदूळकोलमक्विंटल661500068005900
तांदूळमसुराक्विंटल423310033003200
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल156200050003500
गुलाब---क्विंटल1780001200010000
गुलाबलोकलनग12680102015
गुलाबनं. १नग4230100160130
सॅलडलोकलक्विंटल12001000600
शहाळेलोकलक्विंटल20603001000600
शेपूलोकलनग21125687
शेवगालोकलक्विंटल133200050003500
शेवंती---नग210120140130
शेवंती---क्विंटल8280001200010000
शेवंतीनं. १क्विंटल3280001400011000
तोंडलीलोकलक्विंटल54200040003000
पडवळलोकलक्विंटल18200030002500
ज्वारीमालदांडीक्विंटल662480055005150
पालकलोकलनग19100475
भोपळालोकलक्विंटल240100020001500
स्ट्रॉबेरीलोकलक्विंटल15500060005500
रताळीलोकलक्विंटल74150025002000
टॅटस---नग3165204030
टोमॅटोलोकलक्विंटल2896100020001500
तुळजापुरी---क्विंटल14300060004500
वाल पापडीलोकलक्विंटल18200030002500
वालवडलोकलक्विंटल63200030002500
कलिंगडलोकलक्विंटल1040100020001500
गहूशरबतीक्विंटल415480050004900
झेंडूलोकलक्विंटल290200040003000
झुचीनी---क्विंटल9100015001250
26/02/2024
बाजरीमहिकोक्विंटल410330037003500
उडीद---क्विंटल290001140010200
धने---क्विंटल3100001600013000
शेंगदाणेघुंगरुक्विंटल690102001100010600
हरभरा---क्विंटल36640075006950
मूगहिरवाक्विंटल339300104009850
वाटाणा---क्विंटल35800093008650
गुळनं. १क्विंटल339381139253868
गुळनं. २क्विंटल223362537913708
मसूर---क्विंटल36680071006950
मकालालक्विंटल2250027002600
नाचणी/ नागलीलोकलक्विंटल2420046004400
तांदूळबसमतीक्विंटल336200128009500
तांदूळकोलमक्विंटल658500070006000
तांदूळमसुराक्विंटल421320034003300
ज्वारीमालदांडीक्विंटल659500056005300
गहूशरबतीक्विंटल412480050004900
25/02/2024
आंबट चुकालोकलनग25004107
सफरचंदलोकलक्विंटल5993000140008500
अर्वीलोकलक्विंटल10100030002000
अवाकाडो---क्विंटल16000120009000
आवळालोकलक्विंटल58200030002500
बेबी कॉर्न---क्विंटल2400050004500
केळीलोकलक्विंटल2680016001200
बीटलोकलक्विंटल177100030002000
कारलीलोकलक्विंटल185200035002750
बोरलोकलक्विंटल48100030002000
दुधी भोपळालोकलक्विंटल292100025001750
वांगीलोकलक्विंटल562140032002300
ब्रोकोली---क्विंटल30300040003500
रामफळलोकलक्विंटल11100030002000
कोबीलोकलक्विंटल1235100018001400
ढोवळी मिरचीलोकलक्विंटल350250050003750
ढोबळी मिरची (पिवळी)---क्विंटल27300060004500
गाजरलोकलक्विंटल178980017001250
चवळी (पाला)लोकलनग3450475
चवळी (शेंगा)लोकलक्विंटल30200030002500
चेरी टोमॅटो---क्विंटल1200030002500
चिकुलोकलक्विंटल345150030002200
चायनिझ लसूण---क्विंटल2100002500017500
गवारलोकलक्विंटल104400080006000
कोथिंबिरलोकलनग1392754128
काकडीलोकलक्विंटल1321100020001500
कढिपत्तालोकलक्विंटल37200040003000
सिताफळलोकलक्विंटल2100050003000
ढेमसेलोकलक्विंटल28200030002500
डबल बीलोकलक्विंटल11200050003500
सुरणलोकलक्विंटल23100035002250
अंजीरलोकलक्विंटल484000100007000
फ्लॉवरलोकलक्विंटल1102100022001600
लसूणलोकलक्विंटल1367100002000015000
घेवडालोकलक्विंटल241200055003750
घोसाळी (भाजी)लोकलक्विंटल44200035002750
आलेलोकलक्विंटल497380075005650
चाकवतलोकलनग8504107
द्राक्षलोकलक्विंटल12132000120007000
मिरची (हिरवी)लोकलक्विंटल777300050004000
मटारलोकलक्विंटल1124300045003750
पेरुलोकलक्विंटल679100030002000
हरभरा (पेंडी)लोकलनग2000475
आईसबर्ग---क्विंटल14200025002250
फणसलोकलक्विंटल22100030002000
कांदा पातलोकलनग10420486
करडई (भाजी)लोकलनग250565
भेडीलोकलक्विंटल334140055003450
लिंबूलोकलक्विंटल37550030001700
मका (कणीस)लोकलक्विंटल17950015001000
कैरीलोकलक्विंटल74300080005500
मेथी भाजीलोकलनग75372475
पुदिनालोकलनग19720264
मोसंबीलोकलक्विंटल543250058004100
नासपतीलोकलक्विंटल12550065006000
नवलकोललोकलक्विंटल8100015001250
कांदालोकलक्विंटल2225880024001600
संत्रीलोकलक्विंटल1045200060004000
पपईलोकलक्विंटल36070017001200
परवरलोकलक्विंटल4400050004500
पावटा (भाजी)लोकलक्विंटल30300050004000
पेअर---क्विंटल34550075006500
अननसलोकलक्विंटल822100043002600
प्लमलोकलक्विंटल105000120008500
डाळींबआरक्ताक्विंटल59815002000010700
बटाटालोकलक्विंटल9346130020001650
कोहळालोकलक्विंटल4780030001900
मुळालोकलनग132051610
राजगिरालोकलनग500486
दोडका (शिराळी)लोकलक्विंटल189200050003500
शहाळेलोकलक्विंटल10603001000600
शेपूलोकलनग9300586
शेवगालोकलक्विंटल341200040003000
तोंडलीलोकलक्विंटल79200050003500
पडवळलोकलक्विंटल46200030002500
पालकलोकलनग22500465
भोपळालोकलक्विंटल11280020001400
स्ट्रॉबेरीलोकलक्विंटल14500070006000
रताळीलोकलक्विंटल128150030002250
टोमॅटोलोकलक्विंटल3237100020001500
वाल पापडीलोकलक्विंटल19120040002600
वालवडलोकलक्विंटल102200035002750
कलिंगडलोकलक्विंटल1539100018001400
झुचीनी---क्विंटल9250030002750

*Please Confirm the details from official site before use.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *